Nieuws
Begroting

De voorzitter van de Hulpverleningszone Oost deelt mee aan het publiek:

Overeenkomstig de beslissing van de zoneraad op 28 september 2018 houdende de goedkeuring van:

de begroting 2019

een exemplaar voor iedereen ter inzage ligt op het secretariaat van Hulpverleningszone Oost, Oude Vest 150, tijdens de werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Het onderzoek loopt vanaf 8 oktober 2018 om 8.00 uur tot en met 18 oktober 2018 om 12.00 uur.

Iedereen die omtrent deze beslissing bezwaren of opmerkingen heeft, moet die schriftelijk meedelen aan de voorzitter van de Hulpverleningszone Oost, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde, uiterlijk op 18 oktober om 12.00 uur.

Begroting
  • 11/10/2018 09:28
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.