Vacature vrijwillig brandweerman via aanwerving

Doel van de functie

  1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.
  2. Het concreet toepassen van het veiligheisbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.


Kandidatuurstelling

Als u geïnteresseerd bent, dient u uw kandidatuur ten laatste op 30 juli 2023 ten aanzien van de zonecommandant, de heer Wouter Van Den Broeck, via selecties@zoneoost.be kenbaar te maken. 

De volgende documenten moeten aan uw sollicitatie worden toegevoegd: 

  • CV
  • Uittreksel uit het strafregister
  • Kopie van het rijbewijs B
  • Kopie van het federaal geschiktheidsattest


Publicatie - Brandweerman vrijwillig via aanwerving.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2023
Vacature vrijwillig brandweerman via aanwerving