Zone
Zonevorming

De hervorming van de civiele veiligheid (met name brandweer en civiele bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking
  • het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
  • professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedure, een uniform statuut voor brandweerpersoneel, ...

De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de hervorming van de civiele veiligheid zijn de volgende:

  • een uniforme werkwijze, waarbij alle brandweerkorpsen (hulpverleningszones) op eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies.
  • een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen hulpverleningszones, en tussen zones en eenheden van de civiele bescherming.
  • innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen worden.
  • een uniformisering en herwaardering van het administratief en geldelijk statuut van de beroeps- en vrijwillige brandweermannen. 
  • schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van de budgetten tot gevolg. 

In de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid worden de principes van organisatie en werking van de brandweer en de civiele bescherming bepaald. 

Meer info over de hervorming kan je vinden via deze link

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.