Contact
E-loket

Niet-dringende interventies kan u doorgeven via ons e-loket. Klik hiervoor op een van onderstaande symbolen en vul het formulier in. 


Brandweerzone Oost verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring van brandweerzone Oost is te raadplegen via deze link

Wespenverdelging

Aanvraag wespenverdelging

Wateroverlast

Wateroverlast

Stormschade

Stormschade

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.