logo
Brandweerzone
Oost Oost-Vlaanderen
Dringend hulp nodig?
bel 112
Zonevorming

Gezien de complexiteit en de verantwoordelijkheid die verbonden is met de job van hulpverlener is er een aantal jaar geleden een grote 'brandweerhervorming' gekomen. De vroegere gemeentelijke brandweerdiensten zijn verenigd geweest in verschillende hulpverleningszones. België telt sinds de hervorming 34 zones.

De verschillende brandweerdiensten zijn samengesmolten tot één zone. Concreet wilt dit zeggen dat ze beschikken over een eigen bovenbouw die zorgt voor een zonaal beleid, een opleidingsprogramma, op elkaar afgestemde communicatie, gelijklopende procedures, voertuigplan, ... 

In praktijk waren er ook voordien al samenwerkingen tussen de verschillende gemeentelijke brandweerdiensten. Het grote verschil met toen is dat deze samenwerkingen nu gestructureerder kunnen verlopen. Dankzij de hervorming kan de hulpverlening efficiënter verlopen en kunnen de diensten optimaal verlopen.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 14 april 2020