E-loket
Stormschade

Stormschade kan je melden via onderstaand formulier. Na verzending krijg je een bevestiging op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Klik vervolgens op de link om jouw aanvraag te bevestigen. 


Opgelet! De brandweer helpt waar nodig, maar dit kan niet altijd gratis. Meer informatie over de tarieven kan je terugvinden in ons retributiereglement


Hulpverleningszone Oost verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring van Hulpverleningszone Oost is te raadplegen via deze link.

Formulier
Stormschade
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.