E-loket
Wespenverdelging

Het verwijderen van wespennesten is een taak waarvoor je beroep kan doen op de brandweer. Om een wespennest te laten verwijderen kan je via het e-loket een aanvraag doen. Let op! Het verdelgen van wespennesten is een betalende interventie. Meer informatie over de tarieven kan je in ons retributiereglement terugvinden.

Een verdelging zal steeds plaatsvinden na 18u 's avonds. 

Let op! De brandweer mag enkel wespennesten verwijderen. Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten.

Hoe kan je wespen, bijen of hommels herkennen?

Wespen zijn altijd geel-zwart of geel-bruin en hebben een 'wespentaille'. Bijen zijn 1.5 cm lang, bruin-zwart en kunnen een gekleurd haardotje op of achter de kop hebben. Hommels daarentegen zijn groot, mollig, rondom behaard, met geel-oranje, zwarte en soms witte banden. 

Wat met bijen en hommels?

Dit zijn nesten die de brandweer niet kan vernietigen. Zowel hommels als bijen zijn beschermde diersoorten. Het nest zelf kan je gewoon laten zitten. Ze vallen zelden aan en zijn belangrijk voor het milieu. Indien je toch hinder ondervindt van deze nesten neem je best contact op met een imker. De imker zal het nest verplaatsen of je tips meegeven hoe je dit zelf kan doen. 

Contactgegevens kan je terugvinden via volgende website: https://www.wespennest.vlaanderen/


Brandweerzone Oost verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring van brandweerzone Oost is te raadplegen via deze link.

Formulier
Wespenverdelging
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.