De brandweer komt massaal uit haar kot om collega-hulpverleners te bevoorraden…

Vrijdagmorgen, in alle vroegte, landde de veel besproken lading van 5 miljoen mondmaskers voor medisch personeel in ons land. Deze mondmaskers zijn bedoeld voor onze ziekenhuizen, huisartsposten, verplegers…. Na aankomst op de luchthaven dienden deze mondmaskers naar de militaire kazerne van Peutie, overgebracht te worden, een taak die de Civiele Bescherming op zich nam. De brandweerzones van Vlaanderen, Brussel en Wallonië boden hun hulp aan om dit urgent medisch materiaal zo snel mogelijk naar alle medische diensten te brengen die in deze periode in de vuurlinie staan.

Elke hulpverleningszone of brandweerzone stuurde vrijdagmorgen, minstens één ploeg van twee personen, met logistieke voertuigen naar Peutie. Daar werden per regio, alle pakketten met chirurgische mondmaskers ingeladen en gebracht naar de eigen brandweerzone. De bestemmelingen werden op de hoogte gebracht over de verdere verdeling: ofwel bracht de brandweer de mondmaskers ter plaatse, ofwel konden de pakketten opgehaald worden op een centraal punt. Brandweerzone Oost bracht de mondmaskers tot op hun eindbestemming.

#samentegencorona: Mondmaskers in enkele uren bij de juiste bestemmeling!

Dankzij de inzet van alle partijen, Volksgezondheid, de brandweerzones, de Civiele Bescherming, het Rode Kruis, Defensie, Binnenlandse Zaken en het Federale Crisiscentrum (NCCN), de brandweerscholen en alle andere partijen waarbij iedere schakel in deze keten cruciaal was, werden de mondmaskers in enkele uren bij de medische diensten afgeleverd.

Alhoewel de brandweermensen, en dan vooral de ambulanciers van de brandweer (die voor meer dan 70% van de ziekenwagens instaan in Vlaanderen) een reëel risico lopen op besmetting en dat er ook in de hulpverleningszones een tekort dreigt aan beschermend medisch materiaal, tonen de hulpverleningszones hiermee dat ook zij alles in het werk willen stellen om de crisissituatie zo snel mogelijk de baas te zijn. Door de mondmaskers te bezorgen aan de medische wereld, dragen brandweermensen collegiaal bij aan de veiligheid van medehulpverleners.

De komende periode worden nog leveringen van mondmaskers verwacht. Vanuit de brandweer zullen opnieuw brandweermensen en logistieke voertuigen ingezet worden om deze verdelingen vlot te laten verlopen volgens de verdeelinstructies opgegeven door FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum.

Bel 112 en 101 enkel bij brand en levensbedreigende situaties

Alle hulpverleners lopen risico op besmetting. Ook de brandweer en de ziekenwagens die voor de brandweer actief zijn (die meer dan 70% is van alle dringende ziekenwagenvervoer voor hun rekening nemen. Daarom vragen we vanuit de hulpverleningszones om de nummers 112 en 101 enkel voor écht dringende interventies te gebruiken.

In de praktijk merken we immers dat een aanzienlijk deel van de oproepen perfect door de inwoners zelf afgehandeld kan worden en waarvoor geen hulp nodig was. Door de vraag naar hulp te beperken tot écht dringende oproepen nl situaties van brand en levensgevaar, beperken we het aantal contacten van onze eigen hulpverleners en zorgen we ervoor dat we voldoende gezond personeel actief hebben om alle oproepen even snel aan te kunnen.

De brandweer komt (altijd) uit haar kot voor noodsituaties en vraagt aan iedereen om dit te respecteren De hulpverleningszones krijgen deze laatste dagen zeer veel persvragen binnen, dit zowel voor vragen naar voorzorgsmaatregelen of procedures die gevolgd moeten worden door de ziekenwagens en de brandweer als vragen om te komen filmen, interviews af te nemen of zelfs meerijden met onze voertuigen.

De brandweer heeft begrip voor deze vragen en wil daaraan tegemoetkomen door via het mailadres brandweer@vvsg.be de vragen te centraliseren en te verdelen. De brandweerzones vragen dan ook met aandrang om geen persvragen meer rechtstreeks naar hen door te sturen, zodat hun diensten zich kunnen focussen op hun kerntaken rond hulpverlening.

Om risico op besmettingen van ons interventiepersoneel te minimaliseren, zal het bezoek aan kazernes, interviews of filmen tot het strikte minimum beperkt worden en enkel en alleen met inachtname van de voorzorgsmaatregelen opgelegd in brandweerposten. Gelieve u daarvoor ook te richten tot het centrale mailadres.

Vanuit de brandweerzones vragen we u met aandrang om deze werkwijze te respecteren: de brandweer wil blijven kunnen antwoorden op elke hulpvraag, maar daarom moet ook u zo veel mogelijk ‘in uw kot blijven’.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 10 april 2020
De brandweer komt massaal uit haar kot om collega-hulpverleners te bevoorraden…
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.