Dringende controlebezoeken starten op vanaf 18 mei

Controlebezoeken ter plaatse en voorbesprekingen zijn vanaf 8 juni 2020 mogelijk, volgens de hieronder weergegeven richtlijnen.

Vanaf 18 mei 2020 zijn dringende controlebezoeken mogelijk volgens dezelfde richtlijnen. Controlebezoeken in ziekenhuizen en ouderenvoorzieningen worden nog niet uitgevoerd. 

 

Het uitgangspunt is pre-handling. Controlebezoeken worden maximaal administratief voorbereid. Dossiers worden in het algemeen maximaal digitaal en telefonisch behandeld.

Wanneer onze preventionisten ter plaatse komen vragen we met onderstaande voorwaarden rekening te houden:

  • Tijdstip. Tijdens het bezoek wordt de preventionist begeleid door maximaal één vertegenwoordiger van de inrichting. Controles vinden bij voorkeur plaats wanneer geen andere personen aanwezig in de gehele inrichting (bv. buiten winkeluren / buiten de schooluren, ...). Indien dit niet haalbaar is kunnen meerdere personen in de bezochte ruimtes aanwezig zijn en dit onder voorwaarde dat in elke ruimte alle social distancing maatregelen kunnen gerespecteerd worden. 
  • Overlegmomenten. Deze geschieden 1 op 1. Het gebeurt dat er bij aankomst of vertrek nog een overleg plaats vindt. Er worden bij dit overleg geen documenten fysiek overhandigd. Alle nodige documenten dienen op voorhand digitaal bezorgd te worden (pre-handling). Indien toch nog extra informatie moet worden uitgewisseld gebeurt dit digitaal (tijdens of na het overleg). 
  • Ontsmetting. Zowel bij aankomst als vertrek moet er de mogelijkheid bestaan om handen te ontsmetten.
  • Rondgang. Tijdens de rondgang moet de afstand van 1,5 meter tussen alle aanwezigen steeds gegarandeerd blijven.
  • Register. Brandweerzone Oost zal een aanwezigheidslijst bijhouden van elke ontmoeting. In geval van besmetting kan iedereen snel gecontacteerd worden.
  • Voorafgaande wederzijdse goedkeuring van de werkwijze. Voor beide aanwezigen moet een voorafgaandelijke overeenstemming zijn per e-mail van de werkwijze en door beiden erkent als de veiligste manier waarop alle social distancing maatregelen toegepast zullen worden. We verwachten als minimum maatregel dat de aanwezigen een mondmasker dragen. Indien er strengere veiligheidsvoorschriften gelden in de voorziening zullen deze eveneens nageleefd worden.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 18 mei 2020
Dringende controlebezoeken starten op vanaf 18 mei